Nieuws Regio

Alzheimer Café

Op maandag 27 januari wordt in restaurant-zaal De Nachtegaal, Boxtelseweg 15 te Schijndel, weer een avond van Alzheimer Café Regio ít Groene Woud georganiseerd.

Het thema van de avond is: Diagnostiek, behandeling en begeleiding geheugenproblemen en dementie

Geheugenproblemen komen vooral voor bij ouderen, maar ook jongere mensen kunnen er last van hebben.

U merkt iets, maar u kunt er de vinger niet op leggen?

Het is dan verstandig om te laten onderzoeken wat er aan de hand is.

Deze klachten kunnen het begin zijn van dementie.

Hoe verloopt dit onderzoek?

Is er altijd sprake van dementie?

Hoe en door wie wordt de dementie vastgesteld?

Wat zijn de oorzaken van dementie?

Is Alzheimer hetzelfde als dementie?

Is het erfelijk?

Zijn er mogelijkheden tot behandeling?

Wat kan ikzelf doen om dementie te voorkomen?

Wat betekent deze diagnose voor degene die het betreft en haar of zijn omgeving?

Deze en andere vragen gaan we voorleggen.

Gastspreker: Dr. P Dautzenberg, klinisch geriater.Vanaf 19:00 uur is iedereen van harte welkom.

Het programma start om 19:30 uur en de avond wordt afgesloten om 21:30 uur.

De toegang is gratis.

Ingevoerd op 18.01.2020 door victor