Nieuws Gemeente

NIEUWS GEMEENTE HAAREN

Vuurwerk? Mooi maar hou het gezellig!
Het jaar 2019 loopt langzaam ten einde. Nog even en Oud en Nieuw staat weer voor de deur. In onze dorpen, in uw eigen buurt of straat gaan mensen tijdens de Nieuwjaarsnacht naar buiten om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen, vuurwerk af te steken en samen het nieuwe jaar in te luiden. Dat is een mooie traditie die we in ere willen houden. Laten we er met elkaar voor zorgen dat de jaarwisseling gezellig en rustig verloopt. Laten we er ook samen voor zorgen dat het voor iedereen veilig is. Help ook een handje mee door op elkaar én op uw buurt te letten. Spreek elkaar aan bij ongewenst gedrag en meld het bij de politie als u gevaarlijke situaties ziet. Vuurwerk? Mooi maar hou het gezellig!Help mee en doe een melding!
Het is voor ieders veiligheid van groot belang dat we samen illegaal vuurwerk bestrijden. Weet of vermoedt u dat ergens illegaal vuurwerk ligt opgeslagen of wordt verkocht? Meld het ons. We gaan dan met de betrokkenen in gesprek. U bereikt ons via 0411 627282, per e-mail gemeente@haaren.nl of doe de melding via de app Fixi.

---------------
NIEUWJAARSRECEPTIE

Zondag 5 januari 2020, tussen 11.30 en 13.00 uur


Beste inwoners,

Op zondag 5 januari 2020 is er een nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. Namens het college nodig ik alle inwoners graag uit voor deze laatste nieuwjaarsreceptie van onze gemeente.

Laten we samen proosten op een fantastisch 2020.

Yves de Boer
Burgemeester

---------------

SJORS SPORTIEF & SJORS CREATIEF MELD U AAN ALS SPORTIEVE OF CULTURELE ORGANISATIES
Vanaf medio februari krijgen alle basisschoolleerlingen van Oisterwijk, Heukelom, Moergestel en het dorp Haaren de mogelijkheid om gedurende de rest van het jaar op laagdrempelige wijze kennis te maken met sportverenigingen en culturele instellingen in deze dorpen. Maken zij in 2020 ook kennis met uw vereniging of instelling? Meld uw activiteit aan!

Sjors Sportief & Sjors Creatief
Sjors Sportief & Sjors Creatief is al in ruim 100 gemeenten een bewezen formule. Alle leerlingen van het basisonderwijs mogen één (of meerdere) activiteiten of introductielessen uitkiezen bij deelnemende verenigingen/(sport)aanbieders. Gratis of tegen gereduceerd tarief krijgen zij de kans een kijkje in de keuken te nemen bij de vereniging of instelling waar zij nieuwsgierig naar zijn. Sport- en cultuurdeelname kan nooit groot genoeg zijn!

Meld uw activiteit ook aan!
Sjors Sportief & Sjors Creatief geeft kinderen de kans om zich te oriënteren op de diverse takken van sport & cultuur en stimuleert kinderen om een structurele actieve deelname aan te gaan. Voor verenigingen en instellingen is het een kans om zichzelf te presenteren aan de jeugd en mogelijk nieuwe leden te werven.

Meld uw kennismakingsactiviteit vanaf vandaag en uiterlijk tot 24 januari 2020 aan op www.sportstimulering.nl , zodat we er samen een succes van kunnen maken! Uw activiteit wordt geplaatst in een prachtig, wervend boekje. Dit Sjors Sportief & Sjors Creatief boekje wordt rond de carnavalsvakantie op alle basisscholen in de gemeente Oisterwijk en dorp Haaren verspreid.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie? Bent u geen vereniging, maar wilt u toch graag een activiteit voor deze doelgroep aanbieden? Neem dan contact op via info@sjorssportief.nl


-----------
WETSVOORSTEL HERINDELING HAAREN
Zoals u weet wordt de gemeente Haaren per 1 januari 2021 opgesplitst. De voorbereidingen hiervoor worden getroffen en een belangrijke formele stap wordt volgend jaar genomen. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer stemmen dan over het wetsvoorstel: Splitsing van de gemeente Haaren (TK 35 345).
De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten Generaal biedt betrokkenen en belangstellenden de gelegenheid om schriftelijk op dit wetsvoorstel te reageren. Dit kan tot 10 januari 2020. De inhoud van het wetsvoorstel is online te raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl/zoeken.
Reacties op het wetsvoorstel kunnen worden gericht aan:
De adjunct-griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken drs. F.M.J. Hendrickx
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
of via e-mail: cie.biza©tweedekamer.nl
Na ontvangst van de reacties besluit de commissie op 16 januari over de verdere behandeling.

-----------
AFWIJKENDE OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Vanwege de feestdagen heeft het gemeentehuis op enkele dagen een afwijkende openingstijd of is het gemeentehuis zelfs gesloten. Hieronder de afwijkende dagen:
17 december gesloten vanaf 15.00 uur
24 december gesloten vanaf 15.00 uur
25 december gesloten
26 december gesloten
27 december gesloten
31 december gesloten vanaf 15.00 uur
1 januari gesloten
6 januari geopend vanaf 10.00 uur

------------
PRIKBORD
12 december: 20.00 uur Raadsvergadering, 20.00 uur gemeentehuis

Downloadbestand
(.pdf) ca. 230 KB
Klik hier voor download


Ingevoerd op 10.12.2019 door victor