/// Printversie ///


Parochienieuws
Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl


VIERINGEN
De anderhalve meter regel blijft van kracht. Geef elkaar geen hand , Hoest of nies in de binnenkant van uw ellenboog. Als u verkouden bent of koorts hebt blijf dan thuis. Voor de gehele parochie is de zaterdagavond viering om 17.00 uur in de Joanneskerk in Oisterwijk .

ZONDAG 11 oktober : 09.30 Eucharistieviering
Zang: Vocaal Ensemble “a Capella”
Misintenties: Ellen de Wit - Kragtwijk; Marian van Gorkom- van de Heuvel; Jans Brekelmans; Zus Mensink; Bijzondere intentie

In Memoriam
Op 84 - jarige leeftijd is overleden Riet van der Linden- van de Wouw Haar uitvaart vond plaats vrijdag 2 okt in de H. Lambertuskerk, waarna zij ten ruste is gelegd op onze begraafplaats. Wij wensen haar familie veel sterkte toe en dat Riet mag rusten in vrede.

Vieringen door de week:
Donderdag 8 okt: 8.10u Rozenhoedje 8.30u Aanbidding 9.00u Eucharistieviering
Maandag 12 okt : 18.00u Rozenhoedje 18.30u Eucharistieviering

Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a,
T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl.
Openingstijden : ma 09.30-11.00u /woe 10.00-13.00u

Aanmelden doop
Is er een kindje geboren en wilt u het laten dopen, stuur dan een geboorte-
kaartje aan de werkgroep Doopcatechese, Driehoeven 1a 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het kerksecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie
Misintenties: H. Sterke, Driehoeven 15M, T:0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: F. vd. Berk, T: 06-80 14 30 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: H. Kemps, T: 0411-623060 E: henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96.
Contactpersoon website: jolanda.franken@jozef-parochie.nl


OKTOBER, MARIAMAAND – DE ROZENKRANSMAAND
In Fatima (Portugal) is de heilige Maagd Maria verschenen om onze persoonlijke toewijding aan haar Onbevlekt Hart te vragen en het bidden van de rozenkrans. In deze oktobermaand, speciaal toegewijd aan onze hemelse Moeder en de Mariadevotie van de rozenkrans, zijn we daarom extra uitgenodigd om ons aan haar Onbevlekt Hart toe te wijden en de rozenkrans te bidden. Zij is de oorzaak van onze blijdschap bidden we in de litanie van Maria. Zij is de toegang tot God en de portier van Gods eindeloze liefde.
Tijdens het bidden van de rozenkrans mediteren we de gebeurtenissen van Jezus' leven en kunnen we inspiratie, kracht en steun putten voor ons eigen leven. We mogen beseffen dat het steeds weer herhalen van dezelfde woorden ons steeds dieper zal laten doordringen tot de kern van de mysteries die wij overwegen. Altijd heeft de Kerk de rozenkrans aanbevolen. Als wij ons gewillig door Maria laten leiden zullen we haar kostbare hulp ervaren. De heilige maagd Maria is de aanvoerster van de hemelse legerscharen en beschermt ons tegen alle hinderlagen die ons persoonlijk heil zouden kunnen blokkeren. Maria nodigt ons uit om gewapend met een onbegrensd vertrouwen en me volledige overgave onszelf aan haar hemelse macht en kracht toe te vertrouwen.


Behalve rozenkrans-maand, Waarbij Maria weer in het licht gezet wordt, is oktober ook de missiemaand.
Dit jaar is het motto: 'Gelukkig de vredestichters'. Missio wil in West-Afrika stemmen van hoop laten horen te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de coronacrisis. In Niger en Nigeria was het lange tijd redelijk vreedzaam. In Niger is 90% moslim en in Nigeria is ongeveer de helft christen en de andere helft moslim. De laatste jaren is die vrede onder druk komen staan door islamitische terreurgroepen, zoals Boko Haram.

Gelukkig zijn er religieuzen actief, die een school met internaat opgezet hebben of zorgen voor een andere veilige plek en hulp. Een ander bijzonder verhaal gaat over (Fatouma) Marie- Thérèse Djibo in Niger. Zij was tot haar 50 jaar actief in het liberale moslim-geloof en heeft zich daarna laten dopen tot katholiek. Ze was altijd al een vrouw van het geloof en zit nu in de commissie voor interreligieuze dialoog. Ze vindt niet alleen ontmoetingen tussen religieuze leiders belangrijk, maar ook alledaagse ontmoetingen. Er is een oprechte belangstelling voor anderen nodig en de bereidheid afstand te doen van je vooroordelen. Christenen ziet men in Niger bij voorbeeld als gierig....
Op de site missio.nl leest u meer en kunt u eventueel een bijdrage doneren.

Pagina printen

Pagina sluiten