/// Printversie ///


Parochienieuws
Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl


VIERINGEN PER 1 JULI
Vanaf 1 juli zijn de vieringen in onze kerken weer volledig toegankelijk. U kunt dus vanaf zaterdag 4 juli en zondag 5 juli zonder vooraf reservering naar de kerk komen. De anderhalve meter regel blijft van kracht.

De vieringen op zaterdag in Haaren en Moergestel om 19.00 uur komen te vervallen. Voor de gehele parochie is de zaterdagavond viering om 17.00 uur in de Joanneskerk in Oisterwijk .

ZONDAG 5 juli 09.30 Eucharistieviering
Celebrant: Mgr. Rob Mutsaerts
Misintenties: Pastoor Verrijt; voor een 87-jarige; Zus Mensink; Jos van Esch junior; Ellen de Wit-Kragtwijk vanwege haar sterfdag

Na de Eucharistieviering bent u van harte welkom in het parochiehuis voor een kopje koffie of thee. De tafels staan zodanig opgesteld om de afstand te kunnen waarborgen. Bij binnenkomst dient u uw handen te reinigen.

DOOP
Op zondag 5 juli wordt om 12.30 uur Fenne Oerlemans gedoopt.

Vieringen door de week:
Donderdag 2 juli 8.10u Rozenhoedje 8.30u Aanbidding 9.00u Eucharistieviering
Maandag 6 juli : 18.00u Rozenhoedje 18.30u Eucharistieviering

Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a,
T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl.
Openingstijden : ma 09.30-11.00u /woe 10.00-13.00u

Aanmelden doop
Is er een kindje geboren en wilt u het laten dopen, stuur dan een geboorte-
kaartje aan de werkgroep Doopcatechese, Driehoeven 1a 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het kerksecretariaat, T: 0411-623749.
Administratie
Misintenties: H. Sterke, Driehoeven 15M, T:0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: F. vd. Berk, T: 06-80 14 30 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: H. Kemps, T: 0411-623060 E: henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96.
Contactpersoon website: jolanda.franken@jozef-parochie.nlVAKANTIE, EEN TIJD VAN RUST EN ONTSPANNING
De zomervakantie staat voor de deur. Een tijd dat onze drukte niet zo veeleisend is. Vrij van allerlei verplichtingen, even een periode van het rustiger aan te doen. De vakantie schenkt ons een tijd die anders is dan anders: voor recreatie en waarin we kunnen reflecteren over de grote lijnen van het leven. Want ons leven is gevuld door drukte en momenteel door veel onzekerheden in de samenleving. Er zijn zoveel dingen die we moeten doen en zoveel dingen die we belangrijk vinden. Dit kan er wel eens toe leiden dat we uit het oog verliezen waar het in het leven om gaat. De rust en ontspanning mag ons ook bevragen: Waar zijn we in ons leven mee bezig? Is er voldoende aandacht voor mijn band met God? Waar is Hij in mijn leven? Is er aandacht voor mijn medemens en ben ik goed bezig? Vragen die we wel eens door drukte en de beslommeringen van het leven uit het oog kunnen verliezen. Daarom is goed van tijd tot tijd onszelf eens te bevragen. Na de vakantietijd kan dit wel eens een heel andere richting uitgaan in ons leven voor we de drukte van het nieuwe werkjaar weer ingaan. Maak er een mooie vakantie van!

Van harte een deugddoende en inspirerende zomervakantie!

Namens het pastoraal team, pastoor Francis De Meyer

Pagina printen

Pagina sluiten