/// Printversie ///


Parochienieuws
Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl


ZATERDAG 27 juni 19.00 uur Eucharistieviering
Celebrant: priester Sander Kesseler
Misintenties: Bijzondere intentie

ZONDAG 28 juni 09.30 Eucharistieviering
Celebrant: pastoor Francis De Meyer
Misintenties: Voor het welzijn van alle parochianen

Voor het weekend van zaterdag 27 en zondag 28 juni dient u zich nog aan te melden via onderstaande contact gegevens. Alleen met een telefonische bevestiging van aanmelding of per mail bent u van harte welkom

AANMELDEN VOOR DE WEEKENDVIERINGEN
Haaren: Zaterdag 19.00u. en Zondag 9.30u. (H. Lambertuskerk)
Aanmelden bij Jolanda Franken in het parochiehuis op woensdag tussen 10.00 en 13.00 uur, of op werkdagen tussen 9.00 en 1700u telefonisch 06 29 05 75 46 of via de mail: h.lambertus@jozef-parochie.nl
Moergestel: Zaterdag 19.00u. en Zondag 9.30u. (Kerk St. Jans Onthoofding)
Aanmelden bij Jacqueline Vis in het parochiecentrum. Dit kan op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur of telefonisch: 06 52 10 42 51
Oisterwijk: Zaterdag 17.00u. (H. Joanneskerk) en Zondag 11.00u. (St. Petruskerk)
Aanmelden via Sandra Hoefnagels bij het centraal secretariaat Telefonisch: 013 521 33 76 of per mail secretariaat@jozef-parochie.nl

VIERINGEN PER 1 JULI
Vanaf 1 juli zijn de vieringen in onze kerken toegankelijk voor maximaal 100 mensen. U kunt dus vanaf zaterdag 4 juli en zondag 5 juli zonder vooraf reservering naar de kerk komen. De anderhalve meter regel blijft van kracht.

De vieringen op zaterdag in Haaren en Moergestel om 19.00 uur komen te vervallen. U kunt op de zaterdag om 17.00 uur naar de H. mis in de Joanneskerk in Oisterwijk .

Vieringen door de week:
Donderdag 25 juni 8.10u Rozenhoedje 8.30u Aanbidding 9.00u Eucharistieviering
Maandag 29 juni : 18.00u Rozenhoedje 18.30u Eucharistieviering


Agenda
Vrijdag 26 juni: 09.00 uur vergadering bestuur KBO

Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a, T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl. Open: ma 08.30-11.30u /woe 10.00-13.00u

Aanmelden doop
Is er een kindje geboren en wilt u het laten dopen, stuur dan een geboorte-
kaartje aan de werkgroep Doopcatechese, Driehoeven 1a 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het kerksecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie
Misintenties: H. Sterke, Driehoeven 15M, T:0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: F. vd. Berk, T: 06-80 14 30 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: H. Kemps, T: 0411-623060 E: henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96.
Contactpersoon website: jolanda.franken@jozef-parochie.nl


HULP EN AANDACHT VOOR AGWARA
Vanwege de maatregelen in Oeganda is de vlucht van Sander uitgesteld. Sander hoopt binnenkort weer terug te kunnen gaan naar Oeganda. We willen deze actie dan ook even verlengen

Zou u een vrolijke kaart willen schrijven in het Engels? Misschien wilt u schoolmateriaal meegeven, zoals pennen, potloden, linialen, geodriehoek, schriftjes en kleurtjes? Sander zal zorgen dat het bij de mensen komt! U kunt uw schoolmaterialen en/of kaart inleveren achter in de Ook kunt u het afgeven bij het Jozefcentrum in Oisterwijk van maandag tot donderdag tussen 9.00 13.00 uur of in de plaatselijke parochiecentrums. Graag voor 30 juni Alvast heel veel dank

Eventuele Engelse tekst voor op de kaart:
My name is ....   I am from the Saint Joseph parish in the Netherlands. Know that we think of you and pray for you. Even when we are far away, through prayer we are close. 

Pagina printen

Pagina sluiten