/// Printversie ///


Parochienieuws
Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl


ZATERDAG 1 februari 19.00 uur Eucharistieviering
Celebrant: pastoor Juan van Eijk
Zang: Samenzang
Misintenties: Bijzondere intentie

ZONDAG 2 februari : 09.30 uur Eucharistieviering
Celebrant: pastoor Francis De Meyer
Zang: Sine Nomine
Misintenties: Jaargetijde Frans Brock; Bertha Sterke- Huijbregts vanwege haar verjaardag.

Na de H. mis van 9.30 uur bent u van harte welkom in het parochiehuis voor een kopje koffie/thee

Door de week:
Donderdag 30 januari 8.10 uur Rozenhoedje 8.30 uur Aanbidding 9.00 uur Eucharistieviering
Maandag 3 februari: 18.00 uur rozenhoedje, 18.30 uur Eucharistieviering

Agenda parochiehuis H. Lambertuskerk
Woensdag 29 januari 09.30 uur: overleg K.B.O activiteiten commissie
Donderdag 30 januari 19.30 uur: repetitie Kerkkoor
Vrijdag 31 januari 9.00 uur: overleg K.B.O bestuur
Dinsdag 4 februari 19.30 uur: repetitie N- Joy

Agenda Jozefcentrum Kerkstraat 95a, Oisterwijk
Dinsdag 4 februari: 19.00-20.30 uur: vormselvoorbereiding ouders en vormelingen

Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a,
T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl.
Openingstijden : ma 08.30-11.30u /woe 10.00-13.00u /vrij 08.30-12.00u.

Doop
Is er een kindje geboren en wilt u het over enige tijd laten dopen, stuur dan een geboortekaartje aan de werkgroep Doopcatechese, p/a Parochiehuis, Driehoeven 1a, 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het parochiesecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie
Misintenties: Dhr. H. Sterke, Driehoeven 15M, T: 0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: Dhr.Fvd Berk Tempeliersdal 28 T: 06-80 14 30 53
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: Dhr. H. Kemps, Reitselaan 82, T: 0411-623060
henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96
Contactpersoon Website: jolanda.franken@jozef-parochie.nl


ACTIE KERKBALANS 2020
Komende weken vragen wij vragen uw aandacht voor een financiële bijdrage onder het motto: ‘Geef voor je Kerk’ Komende weken leest u hierover via de Nieuwsklok, klokje en onze website U kunt daarin zien en lezen hoe we binnen onze kerken aandacht en zorg hebben voor elkaar en waarom we uw bijdrage daarbij hard nodig hebben. Wilt u uw steentje bijdragen dan kan dat op rekeningnummer
NL56 RABO 0118 1207 00 t.n.v. Sint Jozef parochie o.v.v. actie Kerkbalans.

KORTE VIERING VOOR DOPELINGEN
In het jaar 2019 zijn er in onze parochie 31 Kinderen gedoopt. Speciaal voor onze dopelingen en hun gezinnen/families is er op zondag 2 februari in de Petruskerk om 12.30 uur een korte viering. Tijdens deze viering worden de doopschelpen uitgereikt. Familiekoor Blessed zal tijdens deze korte viering enkele liedjes zingen.

NIEUWE ALPHACURSUS VAN START IN OISTERWIJK
In Oisterwijk gaat op 3 maart een Alpha van start. In twaalf interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover de Alpha-deelnemers doorpraten in kleine gespreksgroepen. De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven van 18.30 uur tot 21.30 uur in het jozefcentrum aan de Kerkstraat 95A in Oisterwijk (langs de Petruskerk). Meer informatie kunt u lezen in de nieuwsklok en op onze website. Voor informatie en verhalen van Alpha-deelnemers verwijs ik u naar alphacursus.nl of neem persoonlijk contact op via alpha.oisterwijk@gmail.com

JONGEREN- EN GEZINSBEDEVAART NAAR LOURDES
Herfstvakantie: 17 t/m 24 oktober 2020.
Met het hele gezin naar Lourdes Bernadette is een gewoon meisje van 14 jaar uit Frankrijk. Als ze op een dag langs een bergriviertje in de Pyreneeën loopt, hoort ze plotseling een zacht geluid. In een grot ziet ze een mooie jonge vrouw staan. Even lijkt het alsof de wereld om haar heen niet meer bestaat. Het meisje ziet alleen nog maar die jonge vrouw in het wit… Zo begon ruim 160 jaar geleden de geschiedenis van Lourdes. De jonge vrouw in het wit was Maria, de moeder van Jezus. Door die bijzondere ontmoeting van haar met Bernadette werd Lourdes een plek waar duizenden mensen uit de hele wereld samenkomen. Volwassenen, maar ook heel veel kinderen en jongeren.
Wie kan mee? Jongens en meisjes, die bijna net zo oud zijn als Bernadette toen, kunnen bij dezelfde grot Maria leren kennen. Wie dat een keer wil meemaken, kan meegaan met onze speciale jongeren- en gezinsbedevaart. In de herfstvakantie van 2020 gaan we met gezinnen, tieners en jongeren Bernadette achterna. Ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen kunnen samen kennismaken met Lourdes. Tijdens deze week is er een speciaal op kinderen, tieners en jongeren afgestemd programma. Ook Mgr. De Korte gaat met ons mee op reis.
Hoe gaan we? We reizen met de bus. Deelnemers gaan met een nachtbus die rechtstreeks naar Lourdes rijdt.
Kosten? 8-daagse reis per nachtbus in 3* hotel
• Volwassenen als (mede)begeleider van een of meer kinderen/jongeren € 690
• Kinderen/jongeren tot en met 18 jaar € 345
• Toeslag 1-persoonskamer € 160

KORTING!!!!!
Voor alle kinderen en jongeren tot en met 18 jaar die in onze parochie St. Jozef wonen, is er een korting van € 245,00. Waarmee de reis voor hen € 100,00 wordt!! Hiervoor zullen we de aankomende tijd fondsen werven.
Voor meer informatie: secretariaat@jozef-parochie.nl of 013-5213376

Pagina printen

Pagina sluiten