/// Printversie ///


P96 zoekt politieke samenwerking vanwege herindeling
Vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling van Haaren in 2021 heeft het bestuur van Progressief 96 (P96) in de periode tussen oktober 2018 en mei 2019 op basis van een analyse van de verkiezingsprogramma's kennismakingsgesprekken gevoerd met 18 geestverwante politieke partijen in Vught (PvdA-Groenlinks, D66 en Gemeentebelangen), Boxtel (PvdA/GroenLinks, D66, Combinatie '95, SP, INBox en Balans), Oisterwijk (PRO, Algemeen Belang, Partij Gemeente Belangen en Jan de Laat) en Tilburg (GroenLinks, PvdA, D66, SP en Lokaal Tilburg).
Doel van die gesprekken was om voor elk dorp c.q. nieuwe gemeenten helder te krijgen met welke politieke partijen P96 zich zodanig verwant voelt dat het daar bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen nauw mee willen samenwerken. De uitkomsten van die gesprekken zijn in de maanden mei, juni en juli door het bestuur besproken met de raadsfractie en de twee P96 wethouders. 
Bij alle 18 kennismakingsgesprekken zijn we zonder uitzondering gastvrij ontvangen. De gesprekken vonden plaats in een uitstekende sfeer en de betrokken gesprekspartners waren zeer belangstellend naar de problemen en zorgen in het dorp dat straks aan hun gemeente wordt toegevoegd. Men bewonderde onze zorg voor een goede overdracht van het Haarense progressieve gedachtegoed naar de nieuwe gemeenten. Het was voor het bestuur van P96 een omvangrijke, maar tevens leuke klus. De conclusies zijn voorgelegd aan de ledenvergadering van 3 september j.l. wat resulteerde in het besluit om de politieke samenwerking te intensiveren met de volgende progressieve partijen:
in Vught met PvdA-Groenlinks en D66
in Boxtel met Combinatie '95
in Oisterwijk met PRO
in Tilburg spreken we nog geen voorkeur uit omdat daar in 2020 nog geen gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden.
Bij het bepalen van deze voorkeuren is gelet op de volgende uitgangspunten:
1. P96 zoekt aansluiting bij een landelijke of lokale progressieve partij.
2. P96 zoekt aansluiting met een partij waar bekende P96 leden op de kandidatenlijst kunnen voorkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2020.
3. P96 zoekt aansluiting bij een partij die door haar zetelaantal of collegedeelname een grote invloed heeft of kan hebben op het gemeentelijk beleid.
Alle partijen waarmee kennismakingsgesprekken zijn gevoerd zijn eerder deze week door P96 geïnformeerd over de voorkeuren die de ledenvergadering van P96 heeft uitgesproken. In de maanden september tot en met december worden de contacten met de voorkeurspartijen geïntensiveerd door middel van bezoeken aan raads- en achterbanvergaderingen. Uiteindelijk zal dit resulteren in persoonlijke keuzes van de (eventueel nieuwe) leden van P96 uit Helvoirt, Esch en Haaren, zodat ook in de kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma's helder zichtbaar wordt dat het Haarense progressieve gedachtegoed gewaarborgd is in de nieuwe gemeentes. Voor Biezenmortel vinden in 2020 nog geen verkiezingen plaats.
Als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in 2020 wil P96 (liefst samen met de nieuwe gemeenten) een tweetal bijeenkomsten organiseren:
1. Vóór mei 2020 een kennismakingsbijeenkomst in zowel Esch, Haaren als Helvoirt waarvoor alle huidige politieke partijen uit respectievelijk Boxtel, Oisterwijk en Vught én de betreffende colleges van B&W worden uitgenodigd. Voor de inwoners van Esch, Haaren en Helvoirt is dat een mooie gelegenheid om nader met hen kennis te maken en de partijen te informeren over de lokale wensen en zorgen. Voor de partijen uit de nieuwe gemeenten is dat wellicht een kans om nieuwe leden of (verkiesbare) kandidaten te werven.
2. Medio 2020 zal P96 het initiatief nemen om in het najaar van 2020 in Esch, Haaren en Helvoirt een politieke markt te organiseren als voorbereiding op de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen.

Pagina printen

Pagina sluiten