/// Printversie ///


Parochienieuws
Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nlDONDERDAG 15 aug: 19.00 uur Hoogfeest Maria Ten Hemelopneming
in de Maria kapel aan de Moergestelseweg. (Bij regen wordt de viering verplaatst naar de kerk St. Jans Onthoofding)
Celebrant: Pastoor Francis De Meyer en priester Sander Kesseler
Zang: Gemengd koor Cantate Domino

ZATERDAG 17 aug: 19.00 uur Eucharistieviering
Celebrant: priester Sander Kesseler
Zang: Samenzang
Misintenties: Zus Mensink; bijzondere intentie

ZONDAG 18 aug. 09.30 uur Eucharistieviering
Celebrant: priester Sander Kesseler
Zang: Kerkkoor
Misintenties: uit dankbaarheid

50-jarig Jubileum
Zaterdag 17 augustus om 13.30 uur is er in onze kerk een 50-jarig jubileumviering van Wil en Joke van Gorkum.

Vieringen door de week:
Donderdag 15 aug: 08.10 u. Rozenhoedje, 8.30 u. Aanbidding, 09.00 u. Eucharistieviering
Maandag 19 aug: 18.00 uur rozenhoedje, 18.30 u Eucharistieviering

Agenda parochiehuis H. Lambertuskerk:
Donderdag 15 augustus: 19.00 uur repetitie Kerkkoor

Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a,
T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl.
Openingstijden : ma 08.30-10.30u /woe 10.00-13.00u /vrij 08.30-12.00u.
Vrijdag 16 aug zijn we gesloten

Aanmelden doop
Is er een kindje geboren en wilt u het over enige tijd laten dopen, stuur dan een geboortekaartje aan de werkgroep Doopcatechese,
p/a Parochiehuis, Driehoeven 1a , 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het parochiesecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie
Misintenties: H. Sterke, Driehoeven 15M, T:0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: F. vd. Berk, T: 0411-622513
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: H. Kemps, T: 0411-623060 E: henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96.
Contactpersoon website: J. Franken E: jolanda.franken@jozef-parochie.nl


Misintentie geven..
Hiernaast ziet u een kaartje voor
misintenties die u kunt geven aan de nabestaanden van een overledene. Steeds vaker zien en horen we dat mensen liever geen bloemen geven, omdat de overledene gecremeerd wordt.
Met een misintentie-kaartje
kunt u bv 1 of meerdere missen geven aan de familie van de overledene. De ontvanger van de kaart kan dan zelf kijken wanneer ze de misintentie willen laten aflezen en in welke kerk. U betaalt de kosten hiervoor aan de parochie.

De kaartjes zijn te verkrijgen via het parochiesecretariaat of bij Harry Sterke. Kosten voor één misintentie is 12,00

Pagina printen

Pagina sluiten