/// Printversie ///


Parochienieuws
Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl


ZATERDAG 3 aug 19.00 uur Eucharistieviering
Celebrant: pastoor Francis De Meyer
Zang: Samenzang
Misintenties: overleden ouders van Gorkom- Kluitmans

ZONDAG 4 aug. 09.30 uur Eucharistieviering
Celebrant: pastoor Francis De Meyer
Zang: Kerkkoor
Misintenties: Zus Mensink; bijzondere intentie

Na de H. mis van 9.30 uur bent u van harte welkom in het parochiehuis voor een
kopje koffie/thee

Overleden
Op 82 - jarige leeftijd is overleden Ellen de Wit Kragtwijk. Haar uitvaart vond plaats op zaterdag 27 juli om 11.00 uur in de H. Lambertuskerk, waarna zij in besloten kring is gecremeerd. Dat Ellen mag rusten in vrede.

Vieringen door de week:
Donderdag 1 aug: 8.10 uur Rozenhoedje 8.30 uur Aanbidding 9.00 uur Eucharistieviering
Maandag 5 aug: 18.00 uur rozenhoedje, 18.30 u Eucharistieviering


ZATERDAG 10 aug. 19.00 uur Eucharistieviering
Celebrant: em. Pastoor Christof van Buijtenen
Zang: Samenzang
Misintenties: jaargetijde Henk van Wezel

ZONDAG 11 aug. 09.30 uur Eucharistieviering
Celebrant: Pastoor Francis De Meyer
Zang: Samenzang
Misintenties: uit dankbaarheid; Jo Pijnenborg; Francien Pijnenborg en overleden familie.

Vieringen door de week:
Donderdag 8 aug: 8.10 uur Rozenhoedje 8.30 uur Aanbidding 9.00 uur Eucharistieviering
Maandag 12 aug: 18.00 uur rozenhoedje, 18.30 u Eucharistieviering
Agenda parochiehuis H. Lambertuskerk:
Donderdag 8 aug: 19.30 uur repetitie Kerkkoor

Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a,
T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl.

Openingstijden :
Maandag 5 aug: 08.30-10.30 uur
Woensdag 7 aug 11.30 14.00 uur (gewijzigde tijd)
Vrijdag 9 aug: Gesloten
Maandag 12 aug: 08.30-10.30 uur
Woensdag 14 aug: 10.00-13.00 uur
Vrijdag 16 aug: Gesloten

We zijn de gehele vakantieperiode telefonisch bereikbaar.

Aanmelden doop
Is er een kindje geboren en wilt u het over enige tijd laten dopen, stuur dan een geboortekaartje aan de werkgroep Doopcatechese,
p/a Parochiehuis, Driehoeven 1a , 5076 BA Haaren.

Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het parochiesecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie
Misintenties: H. Sterke, Driehoeven 15M, T:0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: F. vd. Berk, T: 0411-622513
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: H. Kemps, T: 0411-623060 E: henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96.
Contactpersoon website: J. Franken E: jolanda.franken@jozef-parochie.nl

Misintenties voor week 32 en 33 graag aanleveren vóór maandag 12 aug
Als u de misintenties later doorgeeft dan worden ze wel afgelezen in de kerk maar dan kunnen ze niet meer vermeld worden in het klokje

Pagina printen

Pagina sluiten