/// Printversie ///


Laagje water moet zeldzame natuur beschermen

Na Beekloop ook extra water voor Reusel en Keersop

Na de start van vorige week met extra water voor de Beekloop, is Waterschap De Dommel woensdag 24 juli 2019 ook begonnen met een reddingsactie voor zeldzame natuur van de Reusel bij Landgoed de Utrecht. Daarnaast worden de komende dagen ook voorbereidingen getroffen voor eenzelfde actie bij de Keersop. Een laagje van enkele centimeters ‘overlevingswater’ moet de bijzondere soorten in deze beken de kans geven de droogte te doorstaan.

Door de droogte staat er nauwelijks nog stroming in de Reusel

Overlevingswater
Het benodigde grondwater komt uit een grondwaterput, met medewerking van de puteigenaar. Als het water naar de beek wordt gepompt ontstaat over een paar kilometer lengte een klein laagje met een noodzakelijke hoeveelheid stromend water waarin de bijzondere vissen en planten kunnen overleven. De situatie wordt dagelijks in de gaten gehouden. Onderzoek heeft bevestigd dat deze noodmaatregel vorig jaar heeft gewerkt.

Droogte in het Dommelgebied
De droogte in het Dommelgebied houdt nog steeds aan. Met name in zuidelijk deel van het gebied met hoge en poreuze zandgronden wordt waterschaarste snel zichtbaar. De huidige situatie komt vooral doordat het neerslagtekort van de droge zomer van 2018 in de winter niet is aangevuld. En ook de warmte van deze dagen zorgt voor extra verdamping waardoor het neerslagtekort snel kan oplopen.

Meer informatie over de huidige situatie staat op www.dommel.nl/droogteWaterschap De Dommel is de waterpartner in Midden-Brabant. Samen met anderen werken we aan droge voeten, voldoende en schoon water. We dragen actief bij aan een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving. Een leefomgeving waarin mensen graag wonen, werken en recreëren met goede condities voor ondernemers.

Wij zijn een moderne functionele overheid, steeds met oog voor wat de samenleving van ons vraagt. Onze aanpak is ondernemend, innovatief en van hoge kwaliteit. We realiseren onze doelen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, met een optimale balans tussen mens, omgeving en economie.
    

Pagina printen

Pagina sluiten