/// Printversie ///


Parochienieuws
Kerkberichten
St Jozef Parochie
H. Lambertuskerk Haaren
W: www.jozef-parochie.nl
E: h.lambertus@jozef-parochie.nl

in download (open pdf) kaarsen maken
ZATERDAG 9 maart 19.00 uur Woord- en Communieviering
Celebrant: diaken Vincent te Plate
Zang: Samenzang
Misintenties: Bart Verhoeven; overleden ouders van Liempd- van den Aker.

ZONDAG 10 maart 09.30 uur Eucharistieviering
Celebrant: pastor Ad Verest
Zang: Sine Nomine
Misintenties: 1e jaargetijde Cees van Haaren; Zus Mensink;Jans Brekelmans; Ties Teurlinx; overleden ouders Harry en Nel Pijnenburg- de Bever.

Vieringen door de week:
Donderdag 7 maart: Aanbidding, Rozenhoedje, Eucharistieviering vervalt
Vrijdag 8 maart: rozenhoedje, Eucharistieviering vervalt
Maandag 11 maart: 18.30 u Eucharistieviering
Dinsdag 12 maart: 09.00 uur Eucharistieviering H. mis in de avond vervalt

Agenda parochiehuis H. Lambertuskerk:
Donderdag 7 maart: 19.30 uur repetitie kerkkoor
Dinsdag 12 maart: 19.30 uur N-Joy
Woensdag 13 maart: 14.00 – 15.30 uur 4e bijeenkomst communicanten

Agenda St. Jozefparochie (Kerkstraat 95A, Oisterwijk)
Maandag 11 maart: 18.30 6e bijeenkomst Alpha cursus
Dinsdag 12 maart: 5e bijeenkomst Vormelingen
Dinsdag 12 maart: Huiskring Oisterwijk

Bereikbaarheid
Pastorie: Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1,
T: 0411-621959 M: 06-27533678. E: pastoor@jozef-parochie.nl
Parochiehuis: kerksecretariaat Driehoeven 1a,
T: 0411-623749 E : H.lambertus@jozef-parochie.nl.
Openingstijden : ma 08.30-11.30u /woe 10.00-13.00u /vrij 08.30-12.00u.

Aanmelden doop
Is er een kindje geboren en wilt u het over enige tijd laten dopen, stuur dan een geboortekaartje aan de werkgroep Doopcatechese, p/a Parochiehuis, Driehoeven 1a , 5076 BA Haaren.


Aandacht voor zieken
Is er een zieke huisgenoot? Is er aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan Pastoor Francis De Meyer, Driehoeven 1, T: 0411-621959 of aan het parochiesecretariaat, T: 0411-623749.

Administratie
Misintenties: H. Sterke, Driehoeven 15M, T:0411-212044
Parochiebijdrage/Kerkbalans: F. vd. Berk, T: 0411-622513
Bankrekening Kerkbalans: NL56 RABO 0118 1207 00
Kerkhofrechten: Henk Kemps, T: 0411-623060 E: henk.kemps@jozef-parochie.nl
Ledenadministratie: T: 0411-623749 E: ledenadministratie@jozef-parochie.nl
IBAN-rekeningnummer parochie H. Lambertus: NL68 RABO 0118 1006 96.
Contactpersoon website: Jolanda Franken E: jolanda.franken@jozef-parochie.nl


Met Jozef op weg naar Maria

In 2019 hebben we twee reizen met de parochie naar bijzondere Mariabedevaartsplaatsen nl: Triduüm in Banneux, (5-daagse busreis) en een bedevaart naar Lourdes (6-daagse vliegreis) Beide reizen zijn geschikt voor gezonde, zieke, mindervalide en rolstoelafhankelijke pelgrims.

U bent van harte welkom op een van de drie informatieavonden:
Vrijdag 8 maart 20.00 uur (parochiecentrum Moergestel)
Dinsdag 19 maart 20.00 uur (parochiehuis Haaren)
Vrijdag 22 maart 20.00 uur (St. Jozef centrum Oisterwijk)

Zie ook onze website bij de nieuwsberichten: www.jozef-parochie.nl


Askruisje halen: Woensdag 6 maart om 19.00 uur

Op Aswoensdag, de eerste dag van de 40-daagse vastenperiode voorafgaand aan Pasen, laten mensen volgens de katholieke traditie een kruisje van as op hun voorhoofd tekenen door een priester. De priester zegt daarbij: „Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren.” 

As is een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid. As is ook een teken van nieuw leven. De as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande en gezegende palmtakjes van de paasperiode van het voorgaande jaar. Als symbool betekent het dat de takjes van jubel en vreugde verbrand moeten worden - door de dood heengaan - om tot teken te worden van het kruis, de dood en de verrijzenis.Pagina printen

Pagina sluiten