Agenda


dinsdag
19.06.2018 19:30 uur
Bijeenkomst nieuw agrarisch geurbeleid (Esch Haaren)
in gemeenschapshuis Den Domp
INWONERSBIJEENKOMST NIEUW AGRARISCH GEURBELEID

Uw inbreng telt bij nieuw agrarisch geurbeleid
Graag nodigen we u uit voor de volgende bijeenkomsten over nieuw agrarisch geurbeleid:
Op 19 juni 2018 om 19:30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) in gemeenschapshuis Den Domp in Haaren voor inwoners en ondernemers uit Haaren en Esch;
Op 20 juni 2018 om 19:30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) in gemeenschapshuis De Vorselaer in Biezenmortel voor inwoners en ondernemers uit Helvoirt en Biezenmortel.

Waarom nieuw geurbeleid
In onze gemeente gelden regels voor de geuruitstoot van veehouderijen. De wet staat de gemeente toe om lokaal regels hiervoor op te stellen. Met deze regels kan rekening gehouden worden met de lokale situatie. Dit kan worden vastgelegd in geurbeleid. Onze gemeenteraad vindt het tijd om het bestaande beleid te actualiseren. Er zijn bijvoorbeeld veel ontwikkelingen in de veehouderijsector die van invloed zijn op de geuruitstoot. Wij willen het nieuwe beleid laten aansluiten bij die ontwikkelingen en de huidige wensen van de inwoners en veehouders.

In onze gemeente zijn er circa 170 veehouderijen, waarvan er 50 intensief vee houden. Er zijn gebieden waar bedrijven en woningen op korte afstand van elkaar staan. Wij moeten bij vergunningverlening en planvorming een afweging maken tussen de mogelijkheden voor de veehouderijen en het woon- en leefklimaat bij woningen. Met het geurbeleid dat wij willen ontwikkelen, is de inbreng van inwoners en ondernemers gewenst.

Uw mening inbrengen: twee bijeenkomsten
Om nieuw agrarisch geurbeleid te maken, is inmiddels een werkgroep gevormd. Hierin zitten afgevaardigden van de GGD, ZLTO, ondernemersvereniging Haaren, Recron, stichting Landschap, Natuur en Milieu Haaren en Duurzame Energie Haaren. Deze werkgroep denkt op een aantal momenten met de gemeente mee. Daarnaast willen we met twee grote bijeenkomsten inbreng van zoveel mogelijk veehouders en inwoners krijgen. De ondernemers en inwoners van het buitengebied ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Dit nieuwsbericht heeft als doel ook alle andere inwoners van onze gemeente uit te nodigen

Hoe zien de bijeenkomsten eruit
We willen graag voldoende tijd hebben om uw inbreng te ontvangen. De avond begint daarom stipt om 19.30 uur. De inloop is vanaf 19.15 uur. We beginnen met een welkomstwoord van de dagvoorzitter en een toelichting van wethouder Vromans. Daarna zal een introductie worden gegeven over geurbeleid. Na een korte pauze worden de aanwezigen in groepen verdeeld. Per groep wordt een aantal stellingen voorgelegd. Hiervan kunt u aangeven in hoeverre u ermee eens of oneens bent. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld of u nu veel of weinig geurhinder ervaart en hoe belangrijk u de veehouderijsector in onze gemeente vindt. Na het gesprek over de stellingen sluit de wethouder af met een bespiegeling op de avond. Ook vertellen we meer over het vervolg.


Wilt u meedoen?
We zouden we het fijn vinden als u van te voren aangeeft als u aanwezig wilt zijn. U kunt daarvoor een email sturen naar info@haaren.nl onder vermelding van “Geurbeleid Haaren”. Zo kunnen we een inschatting maken met hoeveel personen we rekening kunnen houden voor koffie en thee en voor de omvang van de groepen. Omdat we het belangrijker vinden dat u komt, is het niet verplicht om u van te voren aan te melden.

Graag tot ziens!Ingevoerd op 04.06.2018 20:17 uur door