Gemeente

Gegevens gemeente Haaren
Bezoekadres: Mgr. Bekkersplein 2, 5076 AV Haaren
Postadres: Postbus 44, 5076 ZG Haaren
Telefoon: (0411) 62 72 82
E-mail: gemeente@haaren.nl
Website: www.haaren.nl

Maak altijd een afspraak!
Via www.haaren.nl of via telefoon (0411) 62 72 82

Loket WegWijs
Telefonisch (0411) 65 59 90
elke werkdag van 8.30-12.30 uur.personen-burg-zwijnenburg.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
PERSOONLIJKE BOODSCHAP BURGEMEESTER JEANNETTE ZWIJNENBURG- VAN DER VLIET

Beste inwoners,

Via een of ander kanaal heeft u ongetwijfeld al gehoord dat ik tijdens de nieuwjaarsreceptie van 6 januari heb verteld dat ik afzie van een herbenoeming en dus aan het einde van mijn ambtstermijn, op 21 oktober 2019, aftreed als burgemeester van Haaren.
Graag wil ik met deze persoonlijke boodschap mijn overwegingen met u delen.


Download bestand>>>>
WAARDERING VOOR INWONERS TIJDENS NIEUWJAARSRECEPTIE
Het is gebruikelijk om tijdens de nieuwjaarsreceptie bij de gemeente Haaren inwoners extra in het zonnetje te zetten. Zo ook in 2019. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op zondag 6 januari, tussen 11.30 en 13.00 uur, wordt waardering en respect voor de inzet van een tweetal groepen inwoners uitgesproken namens het gemeentebestuur.

>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
HEMELWATER- EN GRONDWATERVERORDENING

Op 18 december is door de raad de hemelwater- en grondwater verordening voor de gemeente Haaren aangenomen. Bij het verschijnen van dit artikel gaat deze verordening van kracht.


>>>>
logo-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
EEN GEZELLIG EN VERKEERSVEILIG CARNAVAL MET GELUIDSWAGENS

Een geluidswagen met muziek hoort met carnaval thuis in onze dorpen. Een geluidswagen met harde muziek kan echter langs de route ook overlast veroorzaken bij inwoners en onrust bij dieren. Daarom hebben de gemeenten Haaren Oisterwijk en Hilvarenbeek een aantal gezamenlijke voorwaarden opgesteld. Zo kunnen verenigingen carnaval vieren met geluidswagens, maar beperken we tegelijkertijd de overlast voor anderen.


>>>>
2019-01-06-rec-gemeente-haaren-gelnwjaar.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE FEESTDAGEN

Alle medewerkers van de gemeente Haaren wensen u fijne en warme feestdagen toe.
Ons gemeentehuis is gesloten op de volgende dagen:

24, 25 en 26 december
31 december en 1 januari
Maandag 7 januari tot 10.00 uur


>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
GEWIJZIGDE DATUM RAADSVERGADERING

De raadsvergadering van 20 december gaat niet door. De agenda van deze raadsvergadering is toegevoegd aan de raadsvergadering van 18 december.


>>>>
logo-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
DUURZAAMHEID IS VAN IEDEREEN

Haaren heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en willen dit zo toegankelijk mogelijk maken voor onze inwoners.

Dit kan onder andere financieel door middel van een subsidie en een lening.


Download bestand>>>>
2018-11-24-gemeente-web.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Wij letten op uw snelheid, u ook?

In de gemeente Haaren is er in de afgelopen maanden wederom gecontroleerd op snelheid door het team verkeershandhaving van de politie. De controles werden deze keer uitgevoerd in Helvoirt. De snelheid op onze wegen verdient aandacht ten gunste van de verkeersveiligheid in de dorpen.


Download bestand>>>>
logo-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
SPREEKUREN COLLEGE VAN B&W

Heeft u een vraag die u graag met de burgemeester of een van de wethouders wilt bespreken? Dat kan heel gemakkelijk tijdens de spreekuren.


>>>>
logo-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
PRIKBORD
Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn:
Maandag 19 november Bijeenkomst BTW heffing en subsidieregeling: Gemeentehuis: aanvang 19.45 uur
Donderdag 22 november Raadsvergadering in het gemeentehuis; aanvang 20.00 uur
Donderdag 29 november Raadsplein (herindeling Haaren) in het gemeentehuis; aanvang 20.00 uur


>>>>
logo-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
INFORMATIEAVOND OVER WIJZIGING BTW-HEFFING EN SUBSIDIEREGELING VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTACCOMMODATIES

Door een wetswijziging vervalt per 1 januari 2019 het recht op BTW-aftrek voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Om de nadelige effecten hiervan de verminderen wordt per 1 januari 2019 de regeling Stimulering Bouw en Onderhoud van Sportaccommodaties van kracht. Dat betekent dat (sport)verenigingen 20% rijkssubsidie kunnen krijgen op de bouw en onderhoud van accommodaties, het beheer hiervan en op de aanschaf van sportmaterialen. Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden.


Download bestand>>>>
logo-gemeente.jpg NIEUWS GEMEENTE HAAREN
BENT U MANTELZORGER? DOE MEE MET DE MANTELZORGDAG!

De gemeente Haaren kent honderden mantelzorgers die zorgen voor een familielid, vriend of kennis. Hun inzet is ontzettend belangrijk en wordt gewaardeerd. Niet alleen door de ontvanger van de zorg, maar ook door de gemeente en ContourdeTwern.


>>>>
2018-10-14-gemeente-festivaloffoods.jpgNIEUWS GEMEENTE HAAREN
Vooraankondiging Futura festival

Futura, festival of Foods strijkt neer in Haaren
Op zaterdag 8 december zal voor de eerste keer Futura, Festival of Foods gaan plaatsvinden in de gemeente Haaren.
Het festival is vermakelijk, spannend, smakelijk en informatief tegelijk. Een verrassende combinatie tussen straattheater en gezond en eerlijk voedsel.


Download bestand>>>>
het herindelingsontwerp van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg
Deel 2 in download

Download bestand
het herindelingsontwerp van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg
Deel 1 in download

Download bestand