Gemeente

Gegevens gemeente Haaren
Bezoekadres: Mgr. Bekkersplein 2, 5076 AV Haaren
Postadres: Postbus 44, 5076 ZG Haaren
Telefoon: (0411) 62 72 82
E-mail: gemeente@haaren.nl
Website: www.haaren.nl

Maak altijd een afspraak!
Via www.haaren.nl of via telefoon (0411) 62 72 82

Loket WegWijs
Telefonisch (0411) 65 59 90
elke werkdag van 8.30-12.30 uur.logo-gemeente.jpgNIEUWS GEMEENTE HAAREN WEEK 21
BEDANKT DAT JE LANGZAMER RIJDT!

2018 Is het jaar van de snelheid. Met de provincie Noord Brabant zet de gemeente Haaren campagnematerialen in op wegen waar weggebruikers harder rijden dan is toegestaan. De gemeente begint deze actie aan de Haarendijk.


Download bestand>>>>
logo-gemeente.jpgGESPREKSRONDE EN CONSULTATIE ESCH
De gemeente gaat terug naar Esch om meer antwoorden op te halen bij de inwoners over de voorkeursgemeente na herindeling. Deze voorkeur is in de gespreksronde die vorige maand plaatsvond al gepeild onder de inwoners van al onze dorpen. Iedereen die een reactie heeft gegeven krijgt een (persoonlijke) terugkoppeling.

>>>>
Gemeentenieuws week 19
Wegafsluiting Dorpsstraat en spoorwegovergang Runsdijk/Gestelseweg in Esch

Op maandag 14 mei 2018 startte Aannemersbedrijf Berlicum B.V. uit Esch met wegwerkzaamheden aan de Dorpsstraat in Esch. Het gedeelte tussen de Vinkenheuvel en de Leunisdijk is afgesloten voor het doorgaande verkeer. Gelijktijdig wordt door Brabant Water gestart met de vervanging van de distributieleiding én wordt de spoorwegovergang Runsdijk/Gestelseweg afgesloten.


Download bestand>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN Week 18
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN

Donderdag 26 april heeft burgemeester Jeannette Zwijnenburg de lintjes uitgereikt.

De volgende personen uit Esch ontvangen een onderscheiding:

Mevrouw A.C.H. van Gerven- van de Zande uit Esch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw M.W. Bekkers- Habraken uit Esch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer J.M.C van Gerven uit Esch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer J.P.A.M. van der Lee uit Esch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Download bestand>>>>
logo-gemeente.jpgVier dorpen de toekomst in
Gemeente Haaren Bestuursakkoord 2018-2021/2022

Inleiding
De komende jaren zijn anders dan anders. We werken toe naar een goede opsplitsing van de gemeente Haaren en dus naar een einde van deze gemeente. De tijd die we hebben is beperkt. We beseffen dat we als gemeentebestuur niet meer alles zelf kunnen beslissen. Er kunnen aanvullende investeringen en kosten zijn voor een versnelde aanpak van lopende en nieuwe projecten. Op veel gebieden is er afstemming nodig met de buurgemeenten. Daarom is dit akkoord op hoofdlijnen. De concrete invulling vergt flexibiliteit van alle betrokkenen.


>>>>
2018-04-19-gemeente-fixiapp.jpgNIEUWS GEMEENTE HAAREN Week 17
FIXI APP VERVANGT MELDPUNT HAAREN

Misschien heeft u er al iets van meegekregen, van onze vernieuwde fixi app. Met deze app maakt u melding van problemen in de openbare ruimte.

Ziet u bijvoorbeeld zwerfaval op straat, een rioolkast die op storing staat of een verzakte straatsteen? Download dan de Fixi app en geef dit snel en gemakkelijk door!


Download bestand>>>>
Groen licht voor plan Reigerskant Esch
De gemeente Haren kan starten met de uitvoering van het woningbouwplan Reigerskant in Esch. Het plangebied ligt achter de bestaande woningen aan de Dorpsstraat, Runsdijk en Het Nieuwland en voorziet in de bouw van maximaal 75 woningen. Woensdag 18 april 2018 heeft de Raad van State de twee ingestelde beroepen ongegrond verklaard.

>>>>
personen-4-wethouders-gemeentehaaren.jpgNIEUW COLLEGE HAAREN MET 4 WETHOUDERS
De Gemeente Haaren krijgt een nieuw college van B&W. Progressief’96 en het CDA, de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen, hebben daarover een akkoord gesloten. De nieuwe wethouders worden in de raadsvergadering van 19 april geïnstalleerd en gaan direct daarna aan het werk.

>>>>
2018-04-14-gemeente-1-bovenbalkweb.jpgHET VOORJAAR BEGINT: ONKRUID MILIEUVRIENDELIJK BESTRIJDEN
Het is voorjaar. Nieuw groen komt boven de grond. Als dit (on)kruid betreft, is echter niet iedereen daar blij mee. Sommigen mensen gebruiken nog chemische bestrijdingsmiddelen om deze planten te verwijderen. Maar dit kan ook op een milieuvriendelijke manier, zodat de straat maar ook het grond- en oppervlaktewater schoon blijven. We geven u een aantal tips.

Download bestand>>>>
logo-gemeente.jpgTOEKOMST GEMEENTE HAAREN
De gemeente vindt het van belang dat er voor de begrenzing een breed draagvlak bestaat. Vandaar er gespreksavonden zijn georganiseerd in de dorpen. Was u aanwezig en heeft u nog niet gereageerd of was u verhinderd en wilt u toch reageren? Dan informeren wij u in deze publicatie over de mogelijkheden.

>>>>
NIEUWS GEMEENTE HAAREN
TOEKOMST GEMEENTE HAAREN

De gemeente vindt het van belang dat er voor de begrenzing een breed draagvlak bestaat. Vandaar er gespreksavonden zijn georganiseerd in de dorpen. Was u aanwezig en heeft u nog niet gereageerd of was u verhinderd en wilt u toch reageren? Dan informeren wij u in deze publicatie over de mogelijkheden.


Download bestand>>>>
logo-gemeente.jpgNIEUWS GEMEENTE HAAREN
HET GEMEENTENIEUWS IS VERHUISD

Beste inwoners van de gemeente Haaren,

Vanaf 1 april plaatst de gemeente haar redactionele nieuws in de lokale bladen en op de lokale websites. Die bladen en websites worden zeer goed gelezen en bezocht. Het is de bedoeling dat we als gemeente zo een bijdrage leveren aan het versterken van de kracht en de eigenheid van de vier dorpen. De eigenheid onderstrepen in plaats van te streven naar eenduidigheid. Dit betekent samenwerken met de dorpsbladen, die vol trots door en voor inwoners gemaakt worden.


Download bestand>>>>
logo-gemeente.jpgUitnodiging gespreksronde opsplitsing gemeente Haaren
Uitnodiging gespreksronde opsplitsing gemeente Haaren
De gemeenteraad besloot op 21 december 2017 tot opsplitsing van de gemeente Haaren bij voorkeur per 1 januari 2021, maar uiterlijk 1 januari 2022. Eén van de stappen in het proces van opsplitsing is het bepalen aan welke gemeente de dorpen Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt worden toegevoegd en hoe de begrenzing exact wordt. De gemeente vindt het van belang dat daar breed draagvlak voor bestaat. Vandaar dat wij u uitnodigen om daarover mee te denken, een mening te geven en voorstellen te doen. Daarvoor organiseert de gemeente een gespreksronde met bijeenkomsten in de vier dorpen.


Download bestand>>>>