01.09.2019 | Nieuws
Noveen voorafgaand aan feest van Maria Tenhemelopneming

Als voorbereiding op het feest van Maria Tenhemelopneming op 15 augustus a.s. wordt van woensdag 7 augustus tot en met donderdag 15 augustus elke middag om 12.30 uur een rozenhoedje gebeden in de Mariakapel aan de Heikant in Esch.

Al bijna 40 jaar wordt er gedurende negen dagen gebeden in de Mariakapel aan de Heikant. Eigenlijk is niet bekend, ondanks verschillende pogingen daartoe, ook niet meer te achterhalen, wie wanneer hiermee begonnen is.
Medio jaren zeventig waren er een aantal ernstig zieke mensen in Esch en spontaan (?) is toen het idee ontstaan om ter hunner intentie te gaan bidden bij het kapelletje aan de Heikant.
Toendertijd moesten nogal eens mensen buiten staan omdat er in de kapel geen plaats meer was. Maar tijden zijn veranderd en belangstelling voor het bidden van het Rozenkransgebed is ook tanende, maar toch komen er jaarlijks nog een groep van mensen, afkomstig uit Esch, Boxtel, Vught en/of toevallige passanten op de fiets die spontaan een keer meebidden naar de kapel aan de Heikant.
Soms zijn het er maar 15, maar ook wel eens 25, sommigen komen negen dagen op rij, anderen komen een of enkele keren.

Iedereen is van harte welkom, de noveen is woensdag 7 augustus begonnen en eindigt op donderdag 15 augustus op de feestdag van Maria Tenhemelopneming.
Dagelijks start het gebed om 12.30 uur en duurt plm. 20 a 25 minuten.
Na afloop ontstaan vaak leuke spontane gesprekken.

De laatste dag, donderdag 15 augustus, wordt er gezamenlijk ter afsluiting een kopje koffie of thee gedronken met een plakje eigen gebakken cake.
Voor nadere info kunt u terecht bij Theo van den Heuvel (tel 0411-601565).



Zaterdag 17 augustus is bij de Mariakapel aan de Heikant om 19.00 uur een plechtige eucharistieviering in de open lucht onder de bladeren van de hoge eikenbomen,
ook wel eens "de-groene-kathedraal" genoemd door em. pastoor Smulders.
De Mariakapel bestaat overigens dit jaar 65 jaar! reden temeer om eens langs te komen.

Ingevoerd op 01.09.2019 door victor