28.07.2019 | Nieuws
VOORNEMEN TOT SLUITEN WONING BROXVEN IN ESCH IN VERBAND MET VONDST

De burgemeester is voornemens om de woning Broxven 4a in Esch voor zes maanden te sluiten. In de kelder van de woning werd een groot drugslab gevonden.
In de kelder van het pand lag circa 7.000 liter drugsafval en er werden tevens grondstoffen voor het maken van harddrugs gevonden. Wanneer zon een ernstige situatie zich voordoet, waarbij de omvang van aanwezige drugs zo groot is, komen openbare orde en volksgezondheid in het gedrang.


Met de sluiting voor de duur van zes maanden wil de burgemeester de verstoring van het woon- en leefklimaat van Esch voorkomen.
De sluiting geldt voor het gehele perceel inclusief garage waardoor betreding hiervan niet toegestaan wordt.
Sluiting woning op grond van artikel 13b Opiumwet
Op grond van artikel 13b Opiumwet is de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen (en daarbij behorende erven) verdovende middelen worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig zijn. Met de sluiting van de woning wil de burgemeester benadrukken dat in de gemeente Haaren drugslaboratoria, hennepkwekerijen of andere illegale druggerelateerde activiteiten niet worden getolereerd.
Overheidspartners als politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en de Belastingdienst werken steeds meer samen bij de aanpak van verdachte zaken en personen. Deze integrale aanpak vergroot de slagkracht van de overheid tegen georganiseerde criminaliteit. Het doel is om misstanden aan te pakken en de georganiseerde- en ondermijnende criminaliteit een halt toeroepen.

Ingevoerd op 28.07.2019 door victor