01.07.2019 | Nieuws
Esschenaren blijven stevig werken aan het toekomstplan.

Met de aanstaande indeling bij de gemeente Boxtel heeft de Essche bevolking het heft in eigen handen genomen door te werken aan een toekomstplan. Een aantal enthousiaste dorpelingen heeft zich verenigd in het Platform Esch Perspectief (PEP) en wil daarmee de spreekbuis zijn van en voor het dorp.

In navolging van een drukbezochte avond in januari 2019 is er de afgelopen maanden hard gewerkt door een groot aantal Esschenaren.
In november 2018 werd al informatie opgehaald. Bij de vervolgbijeenkomst in januari is een actieplan gemaakt. Vervolgens gingen 4 werkgroepen, waarin Esch ruim vertegenwoordigd werd, aan de slag om de thema’s verkeer, wonen en leefomgeving, zorg en welzijn en het verenigingsleven verder uit te werken. Nu is het tijd voor een tussenstand.
Tijdens, wederom een avond van en voor alle Esschenaren, zullen de werkgroepen in het dorpshuis de Es presenteren waar zij mee bezig zijn geweest. Er is ruimte voor een open gesprek waarbij een aantal zaken worden getoetst. PEP kondigt de volgende vragen aan;
Zijn we goed op pad? Is dit wat we willen voor Esch? Vergeten we iets? Kan je hier achter staan?
Met als terugkerend motto “Esch, de Glimlach van Brabant met voorzieningen voor jong en oud!” hoopt PEP wederom op een drukbezochte avond.

Woensdagavond 26 juni van 20.00 uur tot 22.00 in het dorpshuis De Es. Vanaf 19.45 staat de koffie klaar.
Meer informatie is te vinden op de website: www.eschperspectief.nl

Ingevoerd op 01.07.2019 door victor