23.04.2019 | Nieuws
Informatiebijeenkomst op 17 april over keringen in Esch

Woensdag 17 april organiseert Waterschap De Dommel een informatieavond over het verhogen van de keringen in Esch. Tijdens deze bijeenkomst in Dorpshuis De Es presenteert Hans Koekkoek, projectleider Essche Stroom, het ontwerp van de nieuwe dijken. Hij licht daarnaast het plan toe om de stuw stroomopwaarts te verplaatsen.

Droge voeten
Het waterschap start dit jaar nog met het verhogen van de dijken in Esch. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat Esschenaren ook in de toekomst droge voeten houden. De keringen worden hoger dan eerder gepland vanwege nieuwe inzichten in het effect van klimaatverandering. Onderdeel van de plannen rond de keringen in Esch is ook het verplaatsen van de huidige stuw ter hoogte van de Kollenberg. Er komt een nieuwe, kleinere stuw ter hoogte van buurtschap De Ruiting.

Ter inzage
Binnenkort buigt het dagelijks bestuur van het waterschap zich over het projectplan. Daarna komt het ter inzage te liggen en is er mogelijkheid om op het plan te reageren. Tijdens de informatieavond geeft de projectleider ook een toelichting op de planning van de werkzaamheden.

Presentatie projectplan
De bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis De Es en start om 20.00 uur met een presentatie van het ontwerp. Aansluitend is er alle ruimte voor het stellen van vragen en de plankaarten te bekijken.
Datum 17 april 2019
Locatie Dorpshuis De Es, Dorpsstraat 5a te Esch
Aanvang 20:00 uur (inloop 19:45 uur)
Afsluiting 21:30 uur

Ingevoerd op 23.04.2019 door victor