/// Printversie ///


LAATSTE STEUNZENDERS VAN DE MAAND
Als de gemeente Haaren per 31 december a.s. ophoudt te bestaan als zelfstandige gemeente, verliest ook de lokale omroep LOHA haar recht van bestaan. De zendmachtiging van een lokale omroep is namelijk onlosmakelijk verbonden met de gemeente waarbinnen de lokale omroep werkzaam is.
Na bijna 6 jaar gaat LOHA van het scherm verdwijnen en wordt u als kijker doorverwezen naar de lokale omroep DOMMELLAND van de ontvangende gemeente Boxtel.
(LOHA was te zien op ZIGGO-kanaal 48 en DOMMELLAND is te zien op ZIGGO-kanaal 47, lekker dicht in de buurt!)

Voor het tijdperk van LOHA, verzorgde LOESCH uitzendingen op de kabel van ZIGGO.
LOESCH introduceerde kort na de opstart in 1992 de actie STEUNZENDER VAN DE MAAND,
waarbij maandelijks 1 steunzender werd uitverkoren en aanvankelijk een taart, maandje met boodschappen of een mooi boeket bloemen kreeg overhandigd voor de camera.

Vanwege Corona geen opnames meer, maar wel een leuke attentie in de vorm van een waardebon te besteden bij een lokale ondernemer onder het motto: WEES LOYAAL, KOOP LOKAAL.

Als LOHA stopt, stopt ook de alom bekende Steunzenderactie van LOESCH, vooruitlopend op dit einde zijn nu al de laatste steunzenders uitverkoren en hebben inmiddels hun attentie ontvangen.
In alfabetische volgorde de laatste 5 steunzenders:
1. Familie van de Aker
2. Familie van de Brand uit Haaren
3. Familie Glaudemans
4. Familie van Roosmalen
5. Familie van de Zande
Vanwege de privacy geen nadere adresvermelding, maar de gelukkigen hebben hun attentie al ontvangen.

Beste Steunzenders van LOHA en LOESCH,
Hartelijk dank voor uw jaarlijkse bijdrage, hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen,
Wij hebben met plezier ons best gedaan voor u als kijker.
HOUDOE WAR EN BEDANKT!!

Pagina printen

Pagina sluiten