/// Printversie ///


Pep
Leefbaarheidsplan Esch

De stuurgroep PEP (Platform Esch Perspectief) heeft haar “Leefbaarheidsplan” klaar. Ruim 45 vrijwilligers hebben afgelopen jaar hard gewerkt om vier thema’s aan een nader onderzoek te onderwerpen. Het betreft de onderdelen: Verkeer, Verenigingen, Zorg en Welzijn en Wonen, Leefomgeving en Voorzieningen. Dat alles heeft geresulteerd in een “Leefbaarheidsplan”.
Een wat is opgesteld door Esschenaren en ook bestemd is voor Esschenaren. De conclusies van dit plan zullen dienen als “vertrekpunt” voor de komende tien jaar, waarbij de overgang naar de Gemeente Boxtel een belangrijke rol speelt. Niet alleen voor de Gemeente Boxtel, maar ook voor de stuurgroep PEP. Zij hebben de taak om het plan tot uitvoering te brengen.

Met gepaste trots gaan ze dat plan op 25 september presenteren
De bijeenkomst is in het gemeenschapshuis “De Es”. Vanaf 19.45 uur is iedereen van harte welkom. De koffie staat klaar.

Pagina printen

Pagina sluiten