Home
Waarom
Activiteiten
Essche kandidaten
Gewoon leuk
Gastenboek
Contact

Esch stemt Esch in 2014

03.10.2017 | 001 Home
countdown1.jpg

Stem voor een zelfstandig Haaren!

Wij, de Essche raadsleden van Samenwerking’95, gaan voor een zelfstandig Haaren, omdat:
Je de regie over je eigen dorp behoud. Stemverhouding is nu 2.200 op 14.000 en met Boxtel 2.200 op 31.000.
Wij gaan voor de leefbaarheid van Esch.
Wij staan dicht bij onze inwoners en midden in de Essche samenleving.


We hebben onze financiën goed op orde (géén netto schuld per inwoner, goede reserves en een sluitende begroting).

We willen nu niet jaren stilstaan als we gaan opsplitsen. Want we willen nog graag de volgende plannen realiseren:
Renovatie Leunisdijk (riolering + weg)
Nieuwe brug bij Groenendaal
Bebouwing Reigerskant (+/- 70 woningen)
Basisschool en gemeenschapsvoorziening
Werken aan oplossingen voor de verkeersproblematiek
….

We hebben ons afgevraagd hoe we deze plannen het beste kunnen realiseren: opsplitsen en samengaan met Boxtel of zelfstandig blijven? Wij zijn tot de conclusie gekomen dat zelfstandig blijven, en samenwerken met andere gemeentes, het beste resultaat geeft zonder dat er veel tijd en geld verloren gaan. Bij opsplitsen is de vraag of en wanneer deze plannen gerealiseerd gaan worden.

Terugkijkend zien wij dat in Esch, als onderdeel van de gemeente Haaren, de volgende resultaten zijn behaald:
Woningbouw: Sancta Monica, ’t Kruys en de Essche Akkers. Bestemmingsplan voor de Reigerskant (gaat door).
Wegen: fietspad A2, oplossing spoorwegovergang vastgesteld, riolering Kollenberg,
Stimulering (o.a. financieel) muziekonderwijs op school.
Gemeenschappelijke voorzieningen, zoals de milieustraat in combinatie met een groen ophaalpunt.
Goedkeuring voor ’t Haventje bij de groene brug.
Onderhoud openbaar groen.
Inwoners zijn tevreden over de overgang van o.a. de zorgondersteuning van het Rijk naar de gemeente.

Wat ons en Samenwerking’95 betreft wordt deze lijst met resultaten de komende jaren nog verder aangevuld! Hopelijk denkt U er ook zo over en kiest U op 4 oktober voor een zelfstandig Haaren.

Peter den Ouden, fractievoorzitter en raadslid Samenwerking’95
Geert-Jan van Schijndel, raadslid Samenwerking’95