/// Printversie ///


Wie zijn wij?
Emmaus is een voormalig-klooster dat accommodatie biedt
- voor christelijke bezinning en vorming
- in groepen of individueel
- voor jong en oud.

Rond 1920 werd het klooster gebouwd voor de Paters van het Goddelijk Woord (S.V.D.) als 'Missiehuis'.
Waarna de broeders van Johannes de Deo zich vestigden onder de naam "Misericordia".
Het nu voormalige-klooster wordt gebruikt als bezinningscentrum, sinds 1989 'Emmaus' genaamd.

Het huis wordt gedragen door een aantal vaste bewoners, medewerkers en diverse vrijwilligers.
Samen zetten wij ons in voor de gasten en het onderhoud van het huis.
Onze inspiratie
We leven vanuit de verbondenheid met de verrezen Heer Jezus Christus door de leiding van de heilige Geest.

We ontmoeten elkaar
- biddend tijdens de dagelijkse Eucharistieviering en avondgebed
- bij de maaltijden en koffie- of theepauze
- en er zijn avonden voor bezinning.

Nieuwsgierig geworden? Neem gerust contact met ons op. U bent van harte welkom bij de dagelijkse gebedsmomenten en bezinningsavonden en natuurlijk als vrijwilliger!

Pagina printen

Pagina sluiten